Spårtjärnens Kennel

Raskorsningsprojektet för Clumber

" Detta är hämtat från Clumber Spaniel Klubben i Sveriges hemsida."

Raskorsningsprojektet

Bakgrund; Clumber spanieln har alltid varit en numerärt liten ras. Under 1980 och 90-talet började man diskutera vikten av den genetiska variationen i en ras och olika möjligheter att bredda den togs upp. En av flera möjligheter man kom fram till var att korsa in en annan ras. Detta är ingenting nytt utan har alltid gjorts i all avel.

Efter diskussion om valet av ras att korsa med, valdes engelsk Cocker Spaniel, av jakttyp.

2001 ansökte Clumber spaniel klubben hos SKK att få göra denna raskorsning mellan Clumber spaniel och engelsk Cocker spaniel. Syftet med inkorsningen av annan ras är att öka den genetiska variationen och minska inavelsgraden. För att kunna fortsätta avelsarbetet för att få fram mentalt och hälsomässigt sunda Clumbers beviljades detta av SKK´s avelskommitté 22 augusti 2001.

Genomförande; Efter att SKK godkänt de individer vi valt ut att para, gjordes denna parning i november 2002 mellan Cocker spaniel hanen SJ (j) CH Småviltjägarens Oryx och Clumber spaniel tiken SU(u)CH Don´s Yours Truly. Detta resulterade i en kull som föddes den 8 januari 2003, fem hanar och fem tikar.

De bästa individerna ur denna kull skall sedan gå vidare i avel och paras med Clumber spaniel.

Utvärdering; Alla individer som ingår i detta projekt, dvs föräldradjur och avkommor, skall undersökas genom röntgen på höfter och armbågar, ögonlysas och så långt det är möjligt Mentalbeskrivas. Detta för att en så god utvärdering som möjligt skall kunna sammanställas.

Det är viktigt att samtliga ägare av dessa hundar är väl informerade av sin uppfödare om detta.

Registrering; Samtliga avkommor registreras i det sk X registret hos SKK, dvs de erhåller stamtavla men som ras anges Cocker spaniel/Clumber spaniel och de har ett X i sitt registreringsnummer.

Inmönstring; Individer som ingår i detta projekt skall, när de med god raskännedom anser att hundarna motsvarar Clumberns rasstandard, anmälas för inmönstring till SKK. Detta genomförs på utställning där två exteriördomare bedömer den aktuella hunden och hunden skall där tilldelas lägst ett andra pris i kvalité för att anses vara en Clumber spaniel. Efter att hund genom gått denna bedömning och erhållit lägst ett andra pris ändras rastillhörighet i stamtavlan till Clumber spaniel. När hunden åter skall anses vara renrasig Clumber avgörs alltså inte av att ett visst antal generationer gått från det att inkorsningen genomfördes.

- Korsningsavelskommittén genom Lotta Olsson, Clumber spaniel klubben -

 

Från vänster Spindel's Crossline ( Molly´s mamma ) och Sugar Loaf Niagara.

 

Inmönstring till Clumber Spaniel

Den 14 juni 2008 var det dags för två tikar från andra generationens korsningar att deltaga på inmönstring. Se bild ovan.

Vid SSRK´s utställning genomfördes inmönstringen av Sugar Loaf Niagara och Spindels Crossline, domare var Ing-Marie Hagelin och Karl-Erik Johansson och de båda tikarna tilldelades ett första pris i kvalité.
För att bli inmönstrade krävdes minst ett tredje pris så båda tikarna klarade detta med god marginal. De har nu omregistrerats som Clumber spaniel hos SKK vilket betyder att de kan ställas ut, paras utan att först ansöka hos SKK etc. Deras stamtavlor är nu ”blanka” på mödernets sida, dvs allt som ej är Clumber och de generationer bakom detta har tagits bort.