Clumber Spaniel

 Clumber-Spaniel-Illustration-Standard
 
 
 

 

Clumber Spaniel är en mycket gammal ras, dess urspung går tillbaka till 1700-talet. Dess härstamning är inte helt klar, vad man vet är dock att den fått sitt namn från godset Clumber Park i Sherwoodskogen i mellersta England.Jaktmarkerna var vid denna tid viltrika och svårframkomliga med täta buskage och snår. För att klara av att arbeta i dessa markerkrävdes en stark, robust och en nogrann hund men stor jaktlust.

Clumbern var under hela 1800-talet en mycket uppskattad jakthund och räknades som "The Spaniel". Hunden var nästan oslagsbar samt den första jaktchampion i England var en Clumber.

Efter det andra världskriget så blev Clumber Spaniel framför allt en sällskap- och utställningshund. Det är en växande skara Clumber ägare som använder den som jakthund men framför allt i  England. I Sverige har Clumber Spaniel används som en uppskattat eftersökshund. Där den med sin nogrannhet, envishet och sin mycket goda nos gör ett utmärkt arbete. Men även i utställningsringen har den rönt stora framgångar med sin utstrålning och styrka tilltalar den många. Clumber lämnar oftast ingen oberörd.

Clumbern är i nuläget en relativ liten ras och i Sverige registreras det årligen ca. 40 valpar. Clumber Spaniel har idag sitt starkaste fäste i England, Usa och Skandinavien.

 

 

 ClumberFullTail

 

 

 

" Clumbern - enligt gammal hävd rättmätigen kallad aristokraten bland spaniels - är en upplevelse att träffa. Med sin värdighet lämnar den ingen oberörd, den väcker alltid känslor, av beundran eller avsky.
 
Man slås av kontrasten mellan deras utseende och deras läggning, av hur en så tung och lågbent hund kan vara så rörlig, av dess integritet  och av humorn som lyser i de mörka bärnstensfärgade ögonen "

 

 

 

 Rasbeskrivning

Clumber Spaniel är den kraftigaste och tyngsta av spanielraserna. 

En hanhund skall väga mellan 29,5 - 34 kg och en tik mellan 25 - 29,5 kg. 

 

Clumbern skall vara en rörlig, proportionerligt byggd hund med kraftig benstomme och tankfull uttryck. Hela hunden skall vittna om styrka. 

 

Huvudet - på en Clumber skall vara stort och fyrkantigt med ett kraftigt nosparti.

Kroppen - är rektangulär med kraftig och djup bröstkorg.

Benen - skall vara kraftiga, väl musklade och tassarna stora och runda.

Rörelserna - skall vara vägvinnande och parallella med ett kraftigt påskjut.

Pälsen-  skall vara riklig, tät, silkesaktiga och rak med rikligt krås och fanor.

Färgen - är alltid vit med eller mindre tecken i lemon eller orange, på huvud och kropp.

 

 

Beskrivning av en Clumber

 clumber-spaniel-oil-painting-print-on-wrapped-canvas

Att beskriva en Clumber är inte helt lätt;
 
 • Charmig
 • Envis
 • Självständig
 • Stor integritet
 • Tilltalande värdighet
 • Humoristisk
 • Förvånansvärt rörlig
 • Vänlig
 • Busig med glimten i ögat
 • Lojal
 • Beslutsam
 • Nyfiken
....... ja, orden blir många !!!Ett litet citat om Clumber

 
 
 " Man äger aldrig sin Clumber helt,
man har bara förmånen att leva ihop men den ! "